hur vill du att ditt liv ska se ut om ett år från nu?

mental träning & coaching

Med inre styrka, medvetenhet och eget ansvar kan du skapa dig en bra livsutveckling!
Go to Mental träning

Mental träning

Att vara i sitt bästa tillstånd vill vi nog alla vara. Genom bland annat mental träning kan vi påverka oss själva till att vara just där, så att vi skapar inre balans och når vårt bästa tillstånd.

Go to AKUTCOACHING

AKUTCOACHING

Kanske frågorna hopar sig och du kanske inte själv kan hitta vägarna förbi alla hinder du sätter upp. Då kan akutcoaching, en kortare variant av coaching, vara lösningen.

Go to PROCESSCOACHING

PROCESSCOACHING

Det är alltid för tidigt att ge upp din vision och dina mål men det är aldrig för sent att ge upp en felaktig väg. Ta hjälp av mig som coach för att finna nya önskade lägen i livet och komma förbi hinder på vägen.

Go to LIFECOACHING

LIFECOACHING

Du vill säkert utveckla många områden i ditt liv men kanske vet du inte vad och hur. Här kommer lifecoaching in i bilden. Det är en längre process där jag som lifecoach stöttar dig i din utveckling.

Har du frågor? Vill du komma i kontakt med mig?

Janne Lundgren

coachen som inspirerar till en bra livsutveckling
Mental träning och coaching en mycket bra kombination

När jag 1994 kom i kontakt med mental träning så förstod jag att det var detta jag hade använt mig av när jag i unga år spelade tennis. Nu fick jag även lära mig att det gick att träna mentalt. När jag senare var nere i en av livets djupa svackor använde jag mig av metoderna och fick belägg för att det funkade. Inte bara inom idrotten alltså.

Coaching kom in i mitt liv flera år senare, jag upptäckte då att den mentala träningen i kombination med de coachande metoderna var ett vinnande koncept. Därför använder jag mig av båda metoderna i mitt arbete med privata klienter och idrottare.

Som föreläsare/utbildare inspirerar jag nu till att alla ska kunna skapa sig en bra livsutveckling!

  • I livet och idrotten

  • ICC Certifierad

  • Inspiratör

  • Kompetenspridare

Sagt om mig!

några korta kommentarer

Har du frågor? Vill du komma i kontakt med mig?