2018-02-28

Akutcoaching

Akutcoaching är en start till förändring

Modell för akutcoaching

Akutcoaching är en bra lösning då du kört fast och behöver ha ett professionellt bollplank. Med denna coaching löser du tillfälliga frågor som dyker upp på vägen. Detta är en strukturerad modell för att komma fram till ett snabbt svar. Denna coaching kommer troligtvis inte förändra ditt liv men inspirerar dig till att hitta en lösning och skapa en förändring. Du får samtal, respons och coaching av mig på hur du kan gå vidare, sätta ett nytt mål och nå dit.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Min roll är att hjälpa dig att optimera dina resurser för att nå de mål du kommer fram till. Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Jag som coach kommer inte att styra dig eller ge en massa råd, utan att samtala så att du som coachas får inspiration att hitta den lösning som passar dig. Man kan se coachingen som en metafor – jag som din coach tar dig från en plats till en annan. Det blir som en resa.

I denna form av coaching, akutcoaching, fokuserar vi på att hitta en lösning på ett problem som idag hindrar dig från att ta nya steg mot en lösning. Vi ser även till att ta fram aktiviteter som du behöver genomföra för att åter starta resan mot din önskade framtid.

Processen

  1. Nuläge
  2. Mål
  3. Hinder
  4. Resurser
  5. Aktivitet
  6. Sammanfattning

Kontakta mig för pris och bokning >>> kontakt <<<