2018-02-28

Coaching

Coaching ICC och SLHCoaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

Coaching är ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Jag arbetar med utgångspunkten att du som klient är expert i ditt liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

På denna grund är det mitt ansvar att :

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det du vill uppnå
  • Uppmuntra dig till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att du ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att du ska ta ansvar och göra framsteg

Vad längtar du efter? Vad vill du ha mer av i ditt liv? Vilka drömmar och mål har du som du kanske inte riktigt lyckats klura ut på egen hand?​ För mig som coach är A och O att lyssna aktivt när jag coachar. Jag hjälper till att lyfta fram möjligheter, ser alternativ och pekar på konsekvenserna av dem. Men det är du som blir coachad som ska formulera ditt eget problem. På vägen dit ställer jag relevanta frågor och hjälper till att finna alternativ.

Den finländske psykiatern och författaren Ben Furman har sagt att ”bakom varje klagomål finns ett önskemål” och det gäller att få fram detta önskemål. Små delmål är ofta bra och det gäller att hela tiden förstärka det positiva. Man ska hela tiden fokusera på framtiden och ofta göra utvärderingar.

Denna form av coaching som jag skulle kunna kalla processcoaching startar med samma struktur som akutcoaching och fortsätter sedan med tonvikt på uppgifter och feedback.

Jag är certifierad genom ICC, International Coaching Community och utbildad på SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan, och jobbar utifrån ICCs Etiska regler.

Kontakta mig för pris och bokning >>> kontakt <<<.